Politica de Confidențialitate

Îți mulțumim pentru interesul acordat informațiilor, serviciilor și produselor de pe www.darmedia.ro.

Pentru noi este deosebit de important ca accesul tău la informație să fie liber, asta în timp ce asigurăm protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizezi.

Confidențialitatea datelor tale cu caracter personal este extrem de importantă pentru noi și de aceea am făcut tot ce este necesar pentru a ne alinia la normele GDPR( General Data Protection Regulation sau Regulamentul UE 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018).

Cine suntem?

Site-ul www.darmedia.ro este deținut de SC DAR MEDIA MARKETING SRL, societate organizată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în Str. Oasului, nr 86-90, CLUJ-NAPOCA, înregistrată la ORC sub nr. J12/4757/19.10.2018 , având CUI 40029286.

Ce date prelucrăm?

În primul rând prelucrăm datele tale pentru a-ți livra produsele și serviciile comandate, confirmarea comenzii, informarea privind stadiul comenzii, oferirea de răspunsuri la întrebările/reclamațiile plasate sau evaluarea bunurilor și serviciilor oferite.

În al doilea rând, folosim datele tale personale pentru desfășurarea unor activități comerciale, de promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică, monitorizare a vânzărilor și comportamentului de cumpărare a clienților, activități administrative și de media.

Astfel, în vederea prelucrării datelor tale personale în scopurile descrise mai sus confirmi că ești de acord să ne încredințezi următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, CNP, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, adresa de ip, număr de telefon. Te rugăm să nu ne furnzezi alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică de confidențialitate.

Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul tău sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează.

Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului tău în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează GDPR Situațiile în care SC DAR MEDIA MARKETING SRL și www.darmedia.ro vor colecta și prelucra datele tale cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

1. Datele personale pe care ni le furnizezi în mod direct
Ne poți furniza informatii despre tine prin completarea formularelor pe site-ul nostru www.darmedia.ro sau prin conversatiile purtate cu noi prin telefon, e-mail sau prin orice alta modalitate.

Acestea includ informatii pe care le furnizezi pentru a cauta un produs/serviciu, pentru a primi un produs/serviciu gratuit, pentru a te inscrie la un concurs, pentru promovare sau sondaj si cand raportezi o problema la site-ul nostru. Informatiile furnizate pot fi informatii privind identitatea cum sunt numele si CNP, informatii de contact cum sunt adresa, adresa de e-mail si numarul de telefon, informatii financiare si privind cardul de credit.

2. Date preluate în mod automat- cookies
Despre cookies am scris o secțiune separată. Vezi politica noastră de cookies aici.

3. Optimizarea experienței tale de navigare și îmbunătățirea funcționalității platformei noastre. 
În timpul utilizării site-ului www.darmedia.ro, sunt colectate de către societatea noastră date referitoare la istoricul de căutărilor tale. precum articole accesate, produse audio-video vizualizate etc. De asemenea prin intermediul unor coduri de tracking instalate pe site-ul nostru de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici(exemplu Google Analytics), sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a paginii sau paginile vizitate.

Colectăm aceste date cu scopul exclusiv de a optimiza și îmbunătăți funcționarea platformei noastre, astfel încât să îți oferim o experiență excelentă de navigare și utilizare. Date precum adresă e-mail, număr telefon sunt necesare și pentru o bună comunicare între societatea noastră și tine, în calitate de client, precum și pentru a-ți transmite, ocazional ofertele și promoțiile noastre.

3. Abonare la Newsletter;
Scopul de prelucrare datelor cu caracter personal(nume, prenume, email) în acest caz este acela de a-ți trimite noutății, conținut educativ (despre marketing online, leadership, antreprenoriat sau dezvoltare personală), informații despre produsele/serviciile noastre și de marketing direct și publicitate;

Cine are acces la datele tale personale?

Te informăm că, pentru funcționarea eficientă a platformei www.darmedia.ro, utilizăm sau putem utiliza pe viitor diferite servicii de la furnizori externi sau interni , cărora le putem transmite o parte din datele tale cu caracter personal.

Menționăm că vom lucra doar cu persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente și respectă clauza de confidențialitate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute de normele GDPR şi să asigure protecţia datelor tale. Iată care sunt categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizori și datele cu caracter personal transferate acestora:

1. Servicii comunicare email – adresa de e-mail;
2. Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
3. Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
4. Servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
5. Servicii de trimite SMS – numărul de telefon;
6. Servicii de procesare plăți online – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
7. Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
8. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, cnp;
9. Servicii juridice – nume, prenume, adresă, cnp;

Cât timp sunt stocate datele tale?

Datele cu caracter personal furnizate de tine vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale/a comunicării cu tine, precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

Care sunt drepturile tale?

În calitate de persoană vizată, ai următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date – ai dreptul de a obține din partea SC DAR MEDIA MARKETING SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care te privesc, precum și acces la datele respective; În același timp poți solicita o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de tine, SC DAR MEDIA MARKETING SRL poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care depui cererea în format electronic și cu excepția cazului în care o soliciți într-un alt format, îți vom furniza informațiile într-un format electronic utilizat în mod curent;
 • dreptul la rectificare – ai dreptul de a obține rectificarea de către SC DAR MEDIA MARKETING SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; SC DAR MEDIA MARKETING SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă vei solicita acest lucru;
 • dreptul la ștergerea datelor – ai dreptul de a obține din partea SC DAR MEDIA MARKETING SRL ștergerea datelor cu caracter personal care te privesc, fără întârzieri nejustificate, iar SC DAR MEDIA MARKETING SRL are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) îți retragi consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) te opui prelucrării și nu există motive întemeiate care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine SC DAR MEDIA MARKETING SRL în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al legislației române; SC DAR MEDIA MARKETING SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și te va informa cu privire la acești destinatari, dacă vei solicita acest lucru;
 • dreptul la restricționarea prelucrării – ai dreptul de a obține din partea SC DAR MEDIA MARKETING SRL restricționarea prelucrării într-unul din următoarele cazuri:
  • (i) contești exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite SC DAR MEDIA MARKETING SRL să verifice exactitatea datelor;
  • (ii) prelucrarea este ilegală și te opui ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • (iii) SC DAR MEDIA MARKETING SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar le soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • (iv) te-ai opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale SC DAR MEDIA MARKETING SRL prevalează asupra drepturilor tale.;

SC DAR MEDIA MARKETING SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și te va informa cu privire la acești destinatari, dacă vei solicita acest lucru;

 • dreptul la portabilitatea datelor – ai dreptul de a primi datele tale cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către SC DAR MEDIA MARKETING SRL, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, poți solicita ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la SC DAR MEDIA MARKETING SRL la alt operator atunci când acest lucru este posibil și fezabil din punct de vedere tehnic;
 • dreptul la opoziție – ai dreptul de a te opune, din motive legate de situația ta particulară, în orice moment, prelucrării datelor tale . cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a-ți retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de SC DAR MEDIA MARKETING SRL pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Cum ai acces la datele tale personale?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor tale, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa de email [email protected].

SC DAR MEDIA MARKETING SRL și www.darmedia.ro îți vor furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care soliciți un alt format.Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea drepturilor de mai sus sunt oferite de SC DAR MEDIA MARKETING SRL gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile tale sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, SC DAR MEDIA MARKETING SRL poate:

 • (i) fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
 • (ii) fie să refuze să dea curs cererii.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele tale personale vor fi prelucrate de SC DAR MEDIA MARKETING SRL, conform prezentei Politici de confidențialitate.

Îți mulțumim!

Îți mulțumim pentru interesul acordat informațiilor, serviciilor și produselor de pe www.darmedia.ro.

Pentru noi este deosebit de important ca accesul tău la informație să fie liber, asta în timp ce asigurăm protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizezi.

Confidențialitatea datelor tale cu caracter personal este extrem de importantă pentru noi și de aceea am făcut tot ce este necesar pentru a ne alinia la normele GDPR( General Data Protection Regulation sau Regulamentul UE 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018).

Cine suntem?

Site-ul www.darmedia.ro este deținut de SC MIHRADA SERVICES 2016 SRL-D, societate organizată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în Comuna Movileni, Sat Movileni, strada eroilor, nr. , jud. Galați, înregistrată la ORC sub nr. J17/35/2016, având CUI 35405155.

Ce date prelucrăm?

În primul rând prelucrăm datele tale pentru a-ți livra produsele și serviciile comandate, confirmarea comenzii, informarea privind stadiul comenzii, oferirea de răspunsuri la întrebările/reclamațiile plasate sau evaluarea bunurilor și serviciilor oferite.

În al doilea rând, folosim datele tale personale pentru desfășurarea unor activități comerciale, de promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică, monitorizare a vânzărilor și comportamentului de cumpărare a clienților, activități administrative și de media.

Astfel, în vederea prelucrării datelor tale personale în scopurile descrise mai sus confirmi că ești de acord să ne încredințezi următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, CNP, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, adresa de ip, număr de telefon. Te rugăm să nu ne furnzezi alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică de confidențialitate.

Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul tău sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează.

Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului tău în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează GDPR Situațiile în care SC MIHRADA SERVICES 2016 SRL-D și www.darmedia.ro vor colecta și prelucra datele tale cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

1. Datele personale pe care ni le furnizezi în mod direct
Ne poți furniza informatii despre tine prin completarea formularelor pe site-ul nostru www.darmedia.ro sau prin conversatiile purtate cu noi prin telefon, e-mail sau prin orice alta modalitate.

Acestea includ informatii pe care le furnizezi pentru a cauta un produs/serviciu, pentru a primi un produs/serviciu gratuit, pentru a te inscrie la un concurs, pentru promovare sau sondaj si cand raportezi o problema la site-ul nostru. Informatiile furnizate pot fi informatii privind identitatea cum sunt numele si CNP, informatii de contact cum sunt adresa, adresa de e-mail si numarul de telefon, informatii financiare si privind cardul de credit.

2. Date preluate în mod automat- cookies
Despre cookies am scris o secțiune separată. Vezi politica noastră de cookies aici.

3. Optimizarea experienței tale de navigare și îmbunătățirea funcționalității platformei noastre. 
În timpul utilizării site-ului www.darmedia.ro, sunt colectate de către societatea noastră date referitoare la istoricul de căutărilor tale. precum articole accesate, produse audio-video vizualizate etc. De asemenea prin intermediul unor coduri de tracking instalate pe site-ul nostru de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici(exemplu Google Analytics), sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a paginii sau paginile vizitate.

Colectăm aceste date cu scopul exclusiv de a optimiza și îmbunătăți funcționarea platformei noastre, astfel încât să îți oferim o experiență excelentă de navigare și utilizare. Date precum adresă e-mail, număr telefon sunt necesare și pentru o bună comunicare între societatea noastră și tine, în calitate de client, precum și pentru a-ți transmite, ocazional ofertele și promoțiile noastre.

3. Abonare la Newsletter;
Scopul de prelucrare datelor cu caracter personal(nume, prenume, email) în acest caz este acela de a-ți trimite noutății, conținut educativ (despre marketing online, leadership, antreprenoriat sau dezvoltare personală), informații despre produsele/serviciile noastre și de marketing direct și publicitate;

Cine are acces la datele tale personale?

Te informăm că, pentru funcționarea eficientă a platformei www.darmedia.ro, utilizăm sau putem utiliza pe viitor diferite servicii de la furnizori externi sau interni , cărora le putem transmite o parte din datele tale cu caracter personal.

Menționăm că vom lucra doar cu persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente și respectă clauza de confidențialitate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute de normele GDPR şi să asigure protecţia datelor tale. Iată care sunt categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizori și datele cu caracter personal transferate acestora:

1. Servicii comunicare email – adresa de e-mail;
2. Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
3. Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
4. Servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
5. Servicii de trimite SMS – numărul de telefon;
6. Servicii de procesare plăți online – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
7. Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
8. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, cnp;
9. Servicii juridice – nume, prenume, adresă, cnp;

Cât timp sunt stocate datele tale?

Datele cu caracter personal furnizate de tine vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale/a comunicării cu tine, precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

Care sunt drepturile tale?

În calitate de persoană vizată, ai următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date – ai dreptul de a obține din partea SC MIHRADA SERVICES 2016 SRL-D o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care te privesc, precum și acces la datele respective; În același timp poți solicita o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de tine, SC MIHRADA SERVICES 2016 SRL-D poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care depui cererea în format electronic și cu excepția cazului în care o soliciți într-un alt format, îți vom furniza informațiile într-un format electronic utilizat în mod curent;
 • dreptul la rectificare – ai dreptul de a obține rectificarea de către SC MIHRADA SERVICES 2016 SRL-D a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; SC MIHRADA SERVICES 2016 SRL-D va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă vei solicita acest lucru;
 • dreptul la ștergerea datelor – ai dreptul de a obține din partea SC MIHRADA SERVICES 2016 SRL-D ștergerea datelor cu caracter personal care te privesc, fără întârzieri nejustificate, iar SC MIHRADA SERVICES 2016 SRL-D are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) îți retragi consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) te opui prelucrării și nu există motive întemeiate care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine SC MIHRADA SERVICES 2016 SRL-D în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al legislației române; SC MIHRADA SERVICES 2016 SRL-D va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și te va informa cu privire la acești destinatari, dacă vei solicita acest lucru;
 • dreptul la restricționarea prelucrării – ai dreptul de a obține din partea SC MIHRADA SERVICES 2016 SRL-D restricționarea prelucrării într-unul din următoarele cazuri:
  • (i) contești exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite SC MIHRADA SERVICES 2016 SRL-D să verifice exactitatea datelor;
  • (ii) prelucrarea este ilegală și te opui ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • (iii) SC MIHRADA SERVICES 2016 SRL-D nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar le soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • (iv) te-ai opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale SC MIHRADA SERVICES 2016 SRL-D prevalează asupra drepturilor tale.;

SC MIHRADA SERVICES 2016 SRL-D va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și te va informa cu privire la acești destinatari, dacă vei solicita acest lucru;

 • dreptul la portabilitatea datelor – ai dreptul de a primi datele tale cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către SC MIHRADA SERVICES 2016 SRL-D, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, poți solicita ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de laSC MIHRADA SERVICES 2016 SRL-D la alt operator atunci când acest lucru este posibil și fezabil din punct de vedere tehnic;
 • dreptul la opoziție – ai dreptul de a te opune, din motive legate de situația ta particulară, în orice moment, prelucrării datelor tale . cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a-ți retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de SC MIHRADA SERVICES 2016 SRL-D pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Cum ai acces la datele tale personale?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor tale, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa de email [email protected].

SC MIHRADA SERVICES 2016 SRL-D și www.darmedia.ro îți vor furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care soliciți un alt format.Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea drepturilor de mai sus sunt oferite de SC MIHRADA SERVICES 2016 SRL-D gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile tale sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, SC MIHRADA SERVICES 2016 SRL-D poate:

 • (i) fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
 • (ii) fie să refuze să dea curs cererii.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele tale personale vor fi prelucrate de SC MIHRADA SERVICES 2016 SRL-D, conform prezentei Politici de confidențialitate.

Îți mulțumim!